Kees Larooij; CDA Krimpenerwaard.

                        Respectvolle maatschappij, Ruimte voor burgers en ondernemers, Minder Regels want alleen doelmatige regels.

 

 

 

 

Welkom op onze website!

Dit is de website van Tine en Kees Larooij; vandaar: www.tklarooij.nl!

Tine werkt als docent Klassieke Talen; zij is zeer maatschappelijk betrokken, maar is niet zo gericht op de wereld van websites en sociale media.

Kees werkt als programma-manager ( Zie linkedin) aan het verbeteren van de veilige doorstroming van weg- en treinverkeer op spoorwegovergangen. Daarnaast maatschappelijk actief binnen de nieuw gevormde lokale afdeling CDA Krimpenerwaard. Kees is degene die deze website beheert en als de teksten gesteld zijn in de ik-vorm, dan is dat dus Kees. Ik wens u een plezierig verblijf op onze website!

Nieuws

Feed

21-05-2018, 19:08

Aanpak bodemdaling minstens zo belangrijk als maatregelen tegen stijging zeespiegel

CDA hield onlangs een landelijk symposium over bodemdaling. Een zeer interessante bijeenkomst die o.a. uitmondde in een resolutie waarin het CDA de Tweede Kamer oproept tot extra onderzoek, praktijkproeven,...   Meer


25-04-2018, 21:29

Bestemmingsplan Landelijk gebied Nederlek

Als agendapunt 17 van de raadsvergadering van 24 april stond het bestemmingsplan...   Meer


02-04-2018, 22:24

Mijmeren over (on)macht bij de gemeentelijke overheid

In veel gemeenten was het resultaat van de verkiezingen dat er meer partijen kwamen en/of dat er meer partijen kwamen met hetzelfde aantal zetels. In veel gemeenten wordt gesproken over versnippering. CDA...   Meer


10-03-2018, 12:26

Omslag naar schone energie: hoe pak je dat aan??!!

Gisteren mocht ik namens CDA-Krimpenerwaard deelnemen aan het "Waardstroom-debat" over de energietransitie. Namens CDA-Krimpenerwaard heb ik gepleit voor: minder energie gebruiken en veel meer duurzame energie...   Meer


03-03-2018, 09:44

CDA-Krimpenerwaard wil met 7 puntenplan meer focus op duurzaamheid

CDA Krimpenerwaard wil meer ambitie op het gebied van duurzaamheid. Uit vergelijkende cijfers in de Duurzaamheidsindex Gemeenten blijkt dat dat nodig is en ook dat het zeer goed mogelijk is. De Krimpenerwaard...   Meer


Ouder >>


Aan welk thema zou de gemeente het MEEST aandacht moeten geven bij het maken van "Omgevingsplannen"

  · Mobiliteit (Hoewel de digitale samenleving steeds verder ontwikkelt, is het zeker niet zo dat we allemaal thuis achter onze laptop blijven zitten; steeds meer willen we ons verplaatsen; anderen ontmoeten, of dat nu privé is of zakelijk. En verplaatsen kost ruimte: voor wegen, parkeerplaatsen etc. etc.)   · Economie (mogelijkheden om te werken; geld te verdienen, te handelen etc. Bedrijven, ZZP-ers, winkels verdienen hiervoor topprioriteit.)   · Milieu (Steeds meer mensen leven met de zorg dat we aan onze kleinkinderen een wereld nalaten die zodanig is vervuild dat deze steeds minder leefbaar wordt. Dit vergt ingrijpen; ruimte vrijmaken voor alternatieve energiebronnen; laadpalen etc. etc.)   · Sociaal domein (In een hard werkende samenleving moet juist de overheid ruimte maken voor burgers die ondersteuning nodig hebben; ook daarvoor is (fysieke) ruimte nodig)