Kees Larooij; CDA Krimpenerwaard.

                        Respectvolle maatschappij, Ruimte voor burgers en ondernemers, Minder Regels want alleen doelmatige regels.

 

 

 

Welkom op onze website!

Dit is de website van Tine en Kees Larooij; vandaar: www.tklarooij.nl!

Tine werkt als docent Klassieke Talen; zij is zeer maatschappelijk betrokken, maar is niet zo gericht op de wereld van websites en sociale media.

Kees werkt als programma-manager ( Zie linkedin) aan het verbeteren van de veilige doorstroming van weg- en treinverkeer op spoorwegovergangen. Daarnaast maatschappelijk actief binnen de nieuw gevormde lokale afdeling CDA Krimpenerwaard. Kees is degene die deze website beheert en als de teksten gesteld zijn in de ik-vorm, dan is dat dus Kees. Ik wens u een plezierig verblijf op onze website!

Nieuws

Feed

09-01-2018, 23:17

Snel internet in het buitengebied snel duidelijk?!

CDA is ervan overtuigd dat snel (en veilig) internet belangrijk is voor burgers en bedrijven; dit geldt dus ook voor het buitengebied! Commercieel zijn de buitengebieden echter niet echt interessant voor de...   Meer


31-12-2017, 23:59

Een on(be)grijpbare wereld?

Ik schreef een blog waarin ik nadenk over de huidige wereld. Wat die voor ons betekent en hoe ik daar mee om wil gaan; ook politiek gezien op de schaal van de gemeente Krimpenerwaard. Zie bijgaande pdf. : De...   Meer


16-12-2017, 13:43

Waarom stemde het CDA eigenlijk tegen Veenweiden?

Terwijl alle andere partijen vóór het Veenweidenplan stemden, stemde het CDA tegen. Ik kreeg de vraag: waarom eigenlijk? Zijn jullie tegen natuurontwikkeling? Ik wil daar graag op ingaan: In de basis komt het...   Meer


13-12-2017, 22:32

Behandeling Veenweiden: terugblik met gemengde gevoelens

Ik kijk met gemengde gevoelens terug op de raadsbehandeling van het belangrijke punt over de Gebiedsontwikkeling Veenweiden. Belangrijk voor de betrokken agrariërs. Belangrijk voor de gemeente. Graag had het...   Meer


27-11-2017, 19:36

Autorijden, hoe snel hóórt het eigenlijk? En op de N228 dan??

Ik schreef een blog over wegontwerpen en geloofwaardige snelheidslimieten. Over de N228 trek ik een paar conclusies: 1) Steek sowieso energie in het handhaven van de huidige maximale snelheid! Van elke vijf...   Meer


Ouder >>


Aan welk thema zou de gemeente het MEEST aandacht moeten geven bij het maken van "Omgevingsplannen"

  · Mobiliteit (Hoewel de digitale samenleving steeds verder ontwikkelt, is het zeker niet zo dat we allemaal thuis achter onze laptop blijven zitten; steeds meer willen we ons verplaatsen; anderen ontmoeten, of dat nu privé is of zakelijk. En verplaatsen kost ruimte: voor wegen, parkeerplaatsen etc. etc.)   · Economie (mogelijkheden om te werken; geld te verdienen, te handelen etc. Bedrijven, ZZP-ers, winkels verdienen hiervoor topprioriteit.)   · Milieu (Steeds meer mensen leven met de zorg dat we aan onze kleinkinderen een wereld nalaten die zodanig is vervuild dat deze steeds minder leefbaar wordt. Dit vergt ingrijpen; ruimte vrijmaken voor alternatieve energiebronnen; laadpalen etc. etc.)   · Sociaal domein (In een hard werkende samenleving moet juist de overheid ruimte maken voor burgers die ondersteuning nodig hebben; ook daarvoor is (fysieke) ruimte nodig)