Kees Larooij; CDA Krimpenerwaard.

                        Respectvolle maatschappij, Ruimte voor burgers en ondernemers, Minder Regels want alleen doelmatige regels.

 

 

 

 

 

 

Welkom op onze website!

Dit is de website van Tine en Kees Larooij; vandaar: www.tklarooij.nl!

Tine werkt als docent Klassieke Talen; zij is zeer maatschappelijk betrokken, maar is niet zo gericht op de wereld van websites en sociale media.

Kees werkt als programma-manager ( Zie linkedin) aan het verbeteren van de veilige doorstroming van weg- en treinverkeer op spoorwegovergangen. Daarnaast maatschappelijk actief binnen de nieuw gevormde lokale afdeling CDA Krimpenerwaard. Kees is degene die deze website beheert en als de teksten gesteld zijn in de ik-vorm, dan is dat dus Kees. Ik wens u een plezierig verblijf op onze website!

Nieuws

Feed

20-05-2017

Visie op "Wonen (en werken) in het buitengebied."

De Woonvisie gaat in haar huidige vorm vooral over het wonen in de kernen. Ze besteedt te weinig aandacht aan de kansen in het buitengebied. Kansen op woningbouw in het algemeen en creatieve woningbouw in het...   Meer


10-05-2017

Vol gas verder?

Gisteravond een lange raadsvergadering; paar intensieve punten aan de orde geweest. Een terugblik: 1) Bij de rondvraag stelde het CDA de vraag naar de stand van zaken bedrijventerrein Nieuwe Wetering in...   Meer


07-05-2017

(Moties) Woonvisie Krimpenerwaard

CDA is erkentelijk voor de aangeboden Woonvisie. Mede tot stand gekomen via inbreng van het maatschappelijk middenveld: woningcorporaties, huurdersverenigingen etc. Wel komt het CDA met 2 moties In de...   Meer


06-05-2017

Samen werken aan energie-agenda in de Krimpenerwaard; een visiedocument van CDA Krimpenerwaard

A. Vakantietijd is ook tijd om je eens te bezinnen. Terugdenken en vooruitdenken… Kans is immers altijd groot dat je als mens in beslag wordt genomen door de acties en zorgen van vandaag en morgen. Te vaak...   Meer


18-04-2017

Inbreng CDA in de commissie Ruimte bij de Woonvisie

Woonvisie: gedegen werk dat vraagt om verder en meer! Voor het beoordelen van de stukken hanteert het CDA 4 invalshoeken: 1) Werken aan een weerbare en leefbare samenleving 2) Werk maken van een duurzame...   Meer


Ouder >>


Helaas zijn veel mensen op drift en zoeken asiel. Geef uw mening over wat het gemeentebeleid t.a.v. vluchtelingen zou moeten zijn:

Wat vindt u? (U stemt uiteraard anoniem.)

  Wij kunnen best wat meer doen dan dat door het Rijk wordt geëist; vluchtlingen zijn hier van harte welkom; ook voor noodopvang.   Vluchtelingen die statushouder zijn, zijn van harte welkom; we plaatsen hen in bestaande woningen en zijn zuinig op onze groene open ruimte; het is niet nodig om bij te bouwen.   Vluchtelingen die statushouder zijn, zijn van harte welkom, maar we eisen dat we net zo veel huizen extra mogen bouwen als we aan statushouders ter beschikking stellen.   Gemeente moet hier zo terughoudend mogelijk mee omgaan; asielzoekers passen niet in onze cultuur.