Kees Larooij; CDA Krimpenerwaard.

                        Respectvolle maatschappij, Ruimte voor burgers en ondernemers, Minder Regels want alleen doelmatige regels.

 
 

 

 

Welkom op onze website!

Dit is de website van Tine en Kees Larooij; vandaar: www.tklarooij.nl!

Tine werkt als docent Klassieke Talen; zij is zeer maatschappelijk betrokken, maar is niet zo gericht op de wereld van websites en sociale media.

Kees werkt als programma-manager ( Zie linkedin) aan het verbeteren van de veilige doorstroming van weg- en treinverkeer op spoorwegovergangen. Daarnaast maatschappelijk actief binnen de nieuw gevormde lokale afdeling CDA Krimpenerwaard. Kees is degene die deze website beheert en als de teksten gesteld zijn in de ik-vorm, dan is dat dus Kees. Ik wens u een plezierig verblijf op onze website!

Nieuws

Feed

01-12-2016

CDA steunt collegevoorstel nieuwbouw brandweerkazerne aan de Bovenkerkseweg te Stolwijk

Het college stelt voor om de nieuwe brandweerkazerne Stolwijk te bouwen vlak bij waar hij nu staat: in het dorpscentrum aan de Bovenkerkseweg. Dit wijkt af van eerdere plannen om nieuwbouw te realiseren aan de...   Meer


27-11-2016

Aandacht voor kwetsbare weg-infrastructuur Krimpenerwaard

Vrijdag 25 november kwam de Statenfractie van het CDA in de Provincie op werkbezoek in de Krimpenerwaard. Het werkbezoek was georganiseerd door de CDA fracties van de gemeente Krimpen en Krimpenerwaard. Aan de...   Meer


06-11-2016

Inbreng Woonvisie

Naar aanleiding van aanvullende inbreng kwam CDA tot de bijgevoegde inbreng voor de woonvisie. Zie bijlage. Waarom deze inbreng? N.a.v. de diverse thema-avonden over Wonen (o.a. 27 oktober) en de thema-avond...   Meer


25-10-2016

CDA werkt aan inbreng woonvisie; doet u mee?

Vanuit het CDA fractieberaad maakten we deze notitie over de woonvisie. In het CDA bespreken we dit stuk de komende tijd en natuurlijk willen ook graag inbreng van burgers, bedrijven, woningbouworganisaties,...   Meer


13-10-2016

Antwoord op vragen over Bereikbaarheid gemeente voor burgers.

CDA stelde vragen over de bereikbaarheid van de gemeente voor burgers. Bereikbaarheid staat aan het begin van vertrouwen en wij hebben daar zorgen over omdat we te veel signalen krijgen dat dit nog niet goed...   Meer


Ouder >>


Helaas zijn veel mensen op drift en zoeken asiel. Geef uw mening over wat het gemeentebeleid t.a.v. vluchtelingen zou moeten zijn:

Wat vindt u? (U stemt uiteraard anoniem.)

  Wij kunnen best wat meer doen dan dat door het Rijk wordt geëist; vluchtlingen zijn hier van harte welkom; ook voor noodopvang.   Vluchtelingen die statushouder zijn, zijn van harte welkom; we plaatsen hen in bestaande woningen en zijn zuinig op onze groene open ruimte; het is niet nodig om bij te bouwen.   Vluchtelingen die statushouder zijn, zijn van harte welkom, maar we eisen dat we net zo veel huizen extra mogen bouwen als we aan statushouders ter beschikking stellen.   Gemeente moet hier zo terughoudend mogelijk mee omgaan; asielzoekers passen niet in onze cultuur.