Kees Larooij; CDA Krimpenerwaard.

                        Respectvolle maatschappij, Ruimte voor burgers en ondernemers, Minder Regels want alleen doelmatige regels.

 

 

 

 

 

 

Welkom op onze website!

Dit is de website van Tine en Kees Larooij; vandaar: www.tklarooij.nl!

Tine werkt als docent Klassieke Talen; zij is zeer maatschappelijk betrokken, maar is niet zo gericht op de wereld van websites en sociale media.

Kees werkt als programma-manager ( Zie linkedin) aan het verbeteren van de veilige doorstroming van weg- en treinverkeer op spoorwegovergangen. Daarnaast maatschappelijk actief binnen de nieuw gevormde lokale afdeling CDA Krimpenerwaard. Kees is degene die deze website beheert en als de teksten gesteld zijn in de ik-vorm, dan is dat dus Kees. Ik wens u een plezierig verblijf op onze website!

Nieuws

Feed

17-04-2017

Vinger aan de pols na beantwoording vragen over afronding bedrijventerrein Nieuwe Wetering.

Het college van BenW beantwoordde de vragen van het CDA over de aanpak van bedrijventerrein Nieuwe Wetering, maar hield zich wel heel erg op de vlakte. Of en welke overleggen er geweest zijn, blijft...   Meer


05-04-2017

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan ook in Raad Krimpenerwaard vastgesteld.

Een Verkeers &Vervoersplan hoort te gaan over goede bereikbaarheid alsmede over veilig en vlot verkeer. En daar gaat dit plan ook over. In de commissie heeft het CDA aangeven dat zij het plan in de huidige...   Meer


01-04-2017

Projectenboek Openbare Werken Krimpenerwaard 2018 en 2019 concept gereed

Tijdens de commissie is toegelicht hoe het "integraal beleidsplan openbare ruimte" er uit ziet voor de komende tijd. Daarin 2 opvallende zaken: 1) het groenonderhoud gaat de komende tijd anders; niet langer...   Meer


20-03-2017

Verkoop van gemeentelijke gebouwen? Maatwerk! Heeft u aandachtspunten?

In de Raadsvergadering van dinsdag 7 maart besprak de gemeenteraad het voorstel tot...   Meer


13-03-2017

CDA wil snel oplossing Nieuwe Wetering Bergambacht

CDA vraagt aan de gemeente om alle bij het industrieterrein betrokken partijen uit te nodigen voor een rondetafelgesprek om snel tot oplossingen te komen van de huidige problemen. Al meer dan anderhalf jaar...   Meer


Ouder >>


Helaas zijn veel mensen op drift en zoeken asiel. Geef uw mening over wat het gemeentebeleid t.a.v. vluchtelingen zou moeten zijn:

Wat vindt u? (U stemt uiteraard anoniem.)

  Wij kunnen best wat meer doen dan dat door het Rijk wordt geëist; vluchtlingen zijn hier van harte welkom; ook voor noodopvang.   Vluchtelingen die statushouder zijn, zijn van harte welkom; we plaatsen hen in bestaande woningen en zijn zuinig op onze groene open ruimte; het is niet nodig om bij te bouwen.   Vluchtelingen die statushouder zijn, zijn van harte welkom, maar we eisen dat we net zo veel huizen extra mogen bouwen als we aan statushouders ter beschikking stellen.   Gemeente moet hier zo terughoudend mogelijk mee omgaan; asielzoekers passen niet in onze cultuur.